Poziv za iskaz interesa

Tri odvojena poziva za iskaz interesa su objavljena tijekom studenog/prosinca 2013., zatim tijekom travnja/svibnja 2014. godine te u rujnu/listopadu 2014. godine. Time je proces prijava završen.

U okviru Projekt SMEPASS II podržat će se najmanje 150 tvrtki malog i srednjeg poduzetništva. Savjetodavne usluge dostupne u okviru Projekta potpuno su besplatne. Projekt ne pruža izravnu financijsku pomoć poduzetnicima.


Koraci procesa prijave

1. korak Provjerite zadovoljavate li navedene kriterije prihvatljivosti.
2. korak Ukoliko zadovoljavate uvjete, registrirajte se ovdje.
3. korak Ispunite obrazac Iskaza interesa i ne zaboravite kliknuti na "Predaj obrazac".

Nakon ispunjavanja i predaje obrasca primit ćete automatski odgovor da je Vaša prijava zaprimljena.

Samo obrasci poslani putem on-line obrasca smatrat će se važećima.

4. korak Nakon slanja prijave primit ćete e-mail kojim Vas obavještavamo da ste pozvani na strukturirani intervju. U tom e-mailu primit ćete i popis popratne dokumentacije koju ćete kasnije dostaviti, ali samo u slučaju da ste uvjetno odabrani (dolje navedeni obrasci 1 i 2).

Na intervju neće biti pozvani poduzetnici koji temeljem podataka iz obrasca za iskaz interesa ne zadovoljavaju neki od kriterija prihvatljivosti: a) Registrirani su kao mikro, mali ili srednji poduzetnici, b). registrirani su u Republici Hrvatskoj, c). poslovali su u 2012. i 2013. godini. d). imali su pozitivno poslovanje u 2012. ili 2013. godini.

5. korak Slanjem e-maila potvrdite Vaše sudjelovanje na strukturiranom intervjuu.
6. korak Prije dolaska na intervju ispunite jedan od ponuđenih obrazaca, ovisno o Vašem području interesa, odnosno potrebama: Obrazac za područje osiguranja kvalitete ili Obrazac za područje marketinga/razvoja proizvoda te pripremite kopije godišnjih financijskih izvješća za 2012. i 2013. godinu
7. korak Očekujte poziv projektnog tima kako bismo s Vama dogovorili termin jednosatnog strukturiranog intervjua. Imajte na umu da ukoliko ne potvrdite svoje sudjelovanje ili ne dođete na strukturirani intervju u dogovoreno vrijeme bez opravdanog razloga te nas o tome ne obavijestite unaprijed, smatrat će se da ste odustali od prijave u ovom krugu.
8. korak Dođite na intervju i ponesite ispunjen obrazac (obrazac za područje marketinga/razvoja proizvoda ili osiguranja kvalitete) te financijska izvješća.

Vaša prijava vrednovati će se na temelju ispunjenog obrasca, intervjua te financijskih izvješća (1. faza vrednovanja).

Temeljem dodijeljenih bodova izraditi će se rang lista prijavitelja.

9. korak U svrhu provjere prihvatljivosti prijavitelja (2. faza vrednovanja) Ministarstvo poduzetništva i obrta zatražit će od najmanje prvih 50 rangiranih prijavitelja (uvjetno odabrani) da dostave dokumente kako je navedeno u koraku 4. (potpisanu Skupnu izjavu, Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće u originalu te dodatnu dokumentaciju ukoliko će smatrati potrebnim).

Ostale prijave formirat će rezervnu listu. Ukoliko neka od uvjetno odabranih prijava tijekom postupka provjere prihvatljivosti ne zadovolji sve definirane kriterije te ne bude preporučena za dobivanje savjetodavne pomoći, Ministarstvo poduzetništva i obrta može od prijavitelja s rezervne liste zatražiti da dostavi dodatnu dokumentaciju u svrhu provjere njihove prihvatljivosti te donijeti odluku o dodjeli savjetodavne pomoći prijavitelju s rezervne liste.

10. korak Ministarstvo poduzetništva i obrta će prijavitelje obavijestiti o rezultatima provjere prihvatljivosti te one koji zadovolje sve kriterije, pozvati na potpisivanje ugovora.
Važno:
  • Poduzetnici koji su se prijavili za Iskaz interesa, ali nisu odabrani u prvom krugu (u studenome/prosincu 2013.) ili u drugom krugu (u travnju/svibnju 2014.) mogu se ponovo prijaviti u trećem krugu (u rujnu/listopadu 2014.).
  • Poduzetnici koji su odabrani za usluge u području marketinga/razvoja proizvoda u prvom ili drugom krugu mogu se prijaviti za usluge iz područja osiguranja kvalitete u trećem krugu.
  • Poduzetnici koji su odabrani za usluge u području osiguranja kvalitete u prvom ili drugom krugu mogu se prijaviti u trećem krugu za usluge marketinga/razvoja proizvoda.
  • Broj radnih dana stručnjaka utvrdit će se tijekom intervjua, ovisno o vrsti savjetodavne usluge i potrebama prijavitelja.
Ovaj projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Ulaganje u budućnost
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Korisnik projekta